Välj mellan tre olika fasta seminar eller ett anpassat 

1. Från kulturell gärning till konsumentbettende
Seminariet ger en nationell och internationell beskrivning av det ideella arbetets utvecklling och beskriver varför organisationen befinner sig dagens situation. Hur vägen framåt ser ut och hur den negativa trenden kan brytas och hur medlemstillväxt kan skapas.

2. Ungdomar kund eller medlem
Seminariet har 6 olika delar med fokus på unga människors behov och beteende:
Vad händer i föreningslivet sedan ett tiotals år?

Varför sker utvecklingen?
Praktiska verktyg
Ungdomar är konsumenter
Är föreningar som alkoholister - i förnekelse..Är du i förnekelse..
Slutsatser. Det här kan du göra.

3. Vad är marknadsföring 
- som går att tillämpa i min organisation
Här får du lära dig om marknadsföring. Skillnaden från förr och nu. Vad skillnaden är mellan en produktorienterad medlemsorganisation är i förhållande till en medlemsorienterad. Här kan ni också arbeta med gruppövningar.

På en timme ser du helt nya
möjligheter för din organisationSeminariet tar ungefär en timme, ni får möjlighet att ställa frågor och diskutera på det sätt ni önskar.
Ofta genomförs seminariet inför olika typer av förändringsarbeten i organisationen.

Deltagare på seminarier är vanligen förtroendevalda, kansliledning, tjänstemän och även ideell personal.