Friluftsfrämjandet

Kommer inte framåt

- betydelsen av styrelsesammansättning
och ledningskompetens

Ny styrelse och ny Generalsekreterare skulle vända utvecklingen för den fornstora, gamla stolta folkrörelsen i stark utförsbacke..
Men hur blev det egentligen i slutänden av denna ambitiösa satsning. Vilka learnings finns här att hämta?

Den första nyktra lärdomen är, att det är en väletablerad och felaktig myt att kanslipersonal och mindre engagerade förtroendevalda bäst rycks upp ur sin dvala med hjälp av tydligt ledarskap skolat inom försvarsmakten. Lika fatal är misstaget att rekrytera näringslivspersoner från risk-kapitalbranschen till en ideell styrelse.
Kombinationen av militärt ledarskap och risk-kapitalbranschens värderingar utgör en komplett krock mot värderingar, människosyn och utvecklingsstrategier  användbara för Friluftsfrämjandet. 
Mitt engagemang innebar att formulera en utvecklings- och marknadsstrategi för föreningen. Analysarbetet visade på att en maktförskjutning i föreningen hade skett några år tidigare. Riksorganisationen hade förlorat makten över organisationen, lokal och distriktsorganisationen hade diskvalificerat riks och pengarna gick förbi riksorganisationen direkt ut i organisationen. Vilket innebar att GS var utan maktmedel, vilket alla kände till utom nya GS och nya styrelsen. Vidare var även i detta fall kanslipersonalen de som fick utstå kritiken för föreningens mångåriga och väl dolda kräftgång. Från storhetstiden på 80 talet med 300 000 medlemmar var föreningen nere på 80 tusen medlemmar år 2007. En luttrad personalgrupp med låg kompetens och vana från att strida med varandra. Där anställningarna var helt beroende av om olika projekt och föreningsbidrag betalades ut. En verksamhet ur hand i