Opinio uppdragsgivare


Opinio har sedan starten 2007 arbetat med ett trettiotal ideella medlemsorganisationer alla med utveckling som målbild.

 • Motormännens Riksförbund
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • Friluftfrämjandet Riksorg
 • Svenska Lottakåren Riksorg
 • Cykelfrämjandet Riksorg
 • Svenskt Friluftsliv
 • SISU Idrottsutbildningar - Riks
 • SISU Idrottsutbildningar - Stockholm
 • Korpen - Länskorpen Stockholm
 • Korpen – Riksorganisationen
 • Korpen - Lokalföreningar
 • Svenska Jägareförbundet
 • SPRF Sveriges Pensionärers riksförbund
 • SPF Sveriges Pensionärsförbund
 • Svenska Kryssarklubben
 • Svenska Ridsportförbundet
 • Bosön Idrottsfolkhögskola (IFHS)
 • Södertälje Kommun
 • RF Riksidrottsförbundet
 • Ung Pingst
 • FRO – Försvarsorganisation
 • Kvinnor i trafikpolitiken
 • JAG Personlig assistans Brukarkooperativet