Vad är tjänsteutveckling?

De flesta föreningar erbjuder sina medlemmar någon form av tjänst. Ibland ingår den i medlemsskapet ibland kostar den extra. Det tjänsten syftar till är att erbjuda medlemmen ett mervärde. Mervärdet fungerar som ett lojalitetetsprogram.

När föreningen är duktiga på att förstå de olika behov medlemmar har av olika tjänster och sedan skapa dessa, då blir tjänsten ett väl fungerande lojalitetsprogram. Fler medlemmar stannar längre, fler går med i föreningen pga tjänsterna.


Vad är uppdragsutveckling?

Att föreningens medlemmar utför uppdrag, från externa eller interna uppdragsgivare är vanligt.
Ofta handlar det om att arbeta ihop pengar till en gemensam resa eller en aktivitet. I föreningar fnns ofta traditioner att sälja korvar eller blommor för att få ihop pengar.

Att arbeta med uppdragsutveckling mer medvetet kan ge mer intäkter och mer spännande arbetsuppgifter. Det ger också föreningen en träning i kommersiellt agerande, en många gånger väl motiverad kunskap, eftersom mer ekonomiska resurser innebär fler möjlighetetr för föreningen och mer frihet från bidragsgivare.

Här arbetar föreningen med att identifiera egna kompetenser och de marknader som är tillgängliga för föreningen. Marknaden kan vara företag, konsumenter, kommunen, landsting, föreningar och bidragsgivare. 
Lär dig mer om föreningens möjligheter att utveckla lojalitetsprogram, boka ett seminarium eller en kurs!

Utveckla tjänsterna mer