Medlemmar är inte kunder - de är konsumenter av medlemskap

 

Har marknadsföring att göra i föreningsvärlden?
Opinio's värdegrund anser att ideella medlemsorganisationer är nödvändiga i ett modernt svenskt samhälle.


Det innebär att anpassad marknadsföringkompetens är helt avgörande för föreningars förmåga att behålla och attrahera nya medlemmar. Opinio ser att marknadsföring hjälper föreningar att tänka och agera utifrån medlemsmarknads behov, snarare än att uttrycka föreningens behov mot medlemsmarknaden.

Medlemmar och blivande medlemmar är inte kunder till föreningen. De är istället kritiska konsumenter av varumärken, också föreningsvarumärken. Det är så marknadsföringskunskaper ska användas inom föreningslivet.


Låt marknadsföringskunskapen tjäna din förening
Det finns mycket åsikter om marknadsföring inom föreningsvärlden, skaffa föreningen kunskaper istället för åsikter. 


Lär dig mer om medlemsmarknaden och de marknadsföringsvertyg som är använbara för just din förening genom att boka ett
seminarium eller en kurs!

 

 

Prata "I me and myself" eller fråga om behov

Opiniomodellen

En del föreningar förstår att vi alla är kritiska konsumenter, som inte längre ger ett ideellt medlemskap en egen gräddfil.

De föreningarna utvecklar därför kunskaper om medlemmars och blivande medlemmmars behov. Många föreningar befinner sig däremot i en kommunikativ position där de håller fram sin egen verksamhet, men är inte lika bra på att lyssna på de som kan vara intresserade av vara med.