Att göra kommunikationsplan

 

Det här får du träna på

 • Syftet med kommunikationsplanen
 • Kommunikationsplanens uppbyggnad
 • Vad är mål
 • Vad är strategi och taktik
 • Vad är primärmålgrupp, sekundärmålgrupp och intressegrupp
 • Vad är riskanalys
 • Hur avgränsar man planen
 • Hur förankras planen i organisationen, varför 
 • Vanliga misstag
 • Vi övar på att göra en kommunikationsplan
 • Vi diskuterar din egen kommunikationsplan
 • Räcker det med att fylla i en kommunikationsplansmall eller hur ska man tänka

Communicare necesse est