Kommunikationen "bär" medlemskapet

Kommunikationen mellan föreningens organisation och dess medlemmar är ofta det som ”bär” medlemskapet. Därför är kommunikationens struktur väsentlig för föreningen. T ex. är digital kommunikation billig och analog postal kommunikation i jämförelse dyr. Men att låta en medlemstidning bli digitaliserad, vilket ofta sker av besparingsskäl kan få förödande konsekvenser. Eftersom när medlemstidningen dyker upp i brevlådan, "ser" föreningen medlemmen. medlemsskapet visualiseras av tidningen.

Kommunikationsutvecklingen 
börjar med att göra en enkel analys av föreningens totala kommunikation, hur man arbetar med kommunikation, både internt och externt.

Ett enkelt sätt att börja är att jobba är med "Års strecket".
Dra ett sträck på ett papper, märk ut när föreningen aviserar sina medlemmar, därefter alla andra individuella kontakter under året. Blir det lite markeringar eller många?


Lär dig mer om praktisk kommunikationsutveckling för din förening, boka ett seminarium eller en kurs!

Års strecket