Kontakt

 

Johan Tholander
Projektledare / konsult

Drottninggatan 104
111 60 Stockholm

Tel: 073 626 03 38

E-post: johan@opinio.se

 

 

 

" Det går inte bra att använda "vanligt" marknadsföringsarbete för att skapa medlemstillväxt i ideella föreningar.

Näringslivets marknadsföring fungerar inte alls i de förutsättningar en medlemsorganisation har. Det krävs en anpassad form för marknads- och kommunikationsutvecklingsarbetet.
Opinio har under mer än tio år utvecklat ett sådant arbetssätt. "

"Ideella medlemsorganisationer
har speciella marknadsförutsättningar"

JOHAN THOLANDER