Opiniomodellens skapar tillväxten


När Opinio arbetar med en medlemsförening sker det med stöd av Opiniomodellen. Modellen innebär arbete inom fyra områden, i mer eller mindre omfattning för att utveckla föreningens medlemstillväxt. Varje förening är unik och har sina egna särskilda förutsättningar. Det är dessa förutsättningar tillsammans med föreningens ledning som avgör hur modellen ska användas.

 1. Kommunikationsutveckling
  Att arbeta med föreningens
  interna och externa kommunikation.

 2. Varumärkesutveckling
  Vad är föreningens huvudlöfte och stöd
  för löftet, vad uppfattar marknaden, egentligen.

 3. Tjänsteutveckling
  Alla föreningar erbjuder medlemmarna tjänster,
  tjänsterna utgör i praktiken ett viktigt lojalitetesprogram,
  som ska upplevas attraktivt.

 4. Marknadsföring i föreningsvärlden
  Ett speciellt område som de flesta föreningar
  har begränsad erfarenhet av men
  är idag helt avgörande för föreningens tillväxt.


Boka gärna ett seminarium eller en kurs så berättar vi mer!

"Opinio-Plankan" förklarar det svåra

En medlemsorganisation är en komplex verksamhet.
Därför bygger Opiniomodellen på att definiera och bryta ned de två viktigaste kropssdelarna i föreningen, den demokratiska kroppen respektive den resursskapande kroppen. 

De människor som väljer att betala för ett medlemskap utgör medlemsmarknaden. Det finns en medlemsmarknad för alla medlemsorganisationer. Människorna på marknaden
bestämmer hur balansen mellan de två kropparna ska se ut.

Opinio visar ideella medlemsorganisationer vägen till hållbar medlemstillväxt