Hållbar medlemstillväxt*
och kommunikationsutveckling i ideella medlemsorganisationer


Sedan 2007 arbetar Opinio på uppdrag från ett 30 tal ideella medlemsorganisationer med att skapa medlemstillväxt genom att arbeta med kommunikationsutveckling, varumärkesutveckling, tjänsteutveckling och marknadsföring.


Medlemsorganisationernas förutsättningar är mycket speciella när det gäller att utveckla medlemstillväxt. Traditionell marknadsföringskunskap fungerar inte. Det krävs istället stora kunskaper om föreningars arbetssätt och speciellt utvecklade modeller för att skapa tillväxten.

Allt material inom Opinio är särskilt anpassat och utvecklat för ideella medlemsorganisationers behov.


* Att över tiden behålla fler gamla och attrahera nya medlemmar, det är hållbar medlemstillväxt!

 

Illustrationen beskriver Opiniomodellen "plankan"
som hjälper dig att förstå mer om din organisations utvecklingsmöjligheter.
Vi berättar gärna mer om hur du kan utveckla din förening!


Boka ett möte
    Boka ett seminar     Boka en kurs

Därför tappar din förening medlemmar

Opinio visar ideella medlemsorganisationer vägen till hållbar medlemstillväxt